Vad skulle du fått för timpris?

Använd vår smarta kalkylator och se resultatet här.

Att byta abonnemang och betala per timme kan kännas läskigt, vad kommer det egentligen att kosta? För att elkunder lättare ska kunna förstå och jämföra har vi tagit fram ett verktyg som baserat på data från din nätleverantör räknar ut vad ditt timpris hade varit om du hade haft timmätning istället.

Verktyget använder historiska priser från den europeiska el-börsen Nordpool.

Du använder verktyget så här:

  1. Logga in hos din nätleverantör
  2. Leta upp var du kan få förbrukningsdata
  3. Välj perioden du vill jämföra, enklast är att välja en hel månad, då det är lättare att jämföra med den månadens faktiska elräkning
  4. Var noga med att se till att du har valt att få förbrukningen per timme
  5. Exportera datat som .xslx (Excel) eller csv
  6. Ladda upp filen nedan och vänta på resultatet
Om din elnätsleverantörs format inte stöds av verktyget kan du använda formatet nedan. Varje rad representerar en timme och förbrukningen under den timmen, detta innebär att för ett dygns förbrukning ska filen innehålla 24 rader (25 med rubriken) för att priset ska kunna räknas ut.
I Excel
Hur filen ska se ut i Excel
Exporterat till CSV
Datum;Forbrukning
2022-09-01 00:00;0,29
2022-09-01 01:00;0,66
Kolumnnamnen Datum och Forbrukning skall vara första raden i filen. Semikolon (;) skall användas som fältseparator.
Annons:

Ladda upp förbrukningsdata

Nyhet! Du kan nu använda verktyget med både csv-filer, eller Excel-filer med ändelsen .xslx. Om du väljer en Excel-fil krävs det dock att filen har din förbrukningsdata på första bladet.

Dra och släpp din fil här