Vad är timpris?

Timpriset förklarat

Vad är timpris?

Den kortaste förklaringen till vad timpris innebär är att man helt enkelt betalar för den elen man förbrukar under en viss timme till ett visst pris. Man kan jämföra detta med att ringa i telefonen där man betalar en viss summa per minut som man ringer.

Annons:

El är dock lite mer komplicerat, eftersom man använder olika mycket el beroende på hur många elektriska apparater man har i gång hemma, men principen är den samma. Så i elens fall betalar man för antalet Watt (W) man gör åt under en timme (h). För att siffran inte ska bli så stor uttrycker man det oftast i kWh där k står för kilo vilket betyder 1000. En kWh blir då alltså samma sak som 1000 Wh.

En tvättmaskin

Avtalstyper

Idag finns det lite förenklat två typer av elavtal, dels med rörligt pris, eller med fast pris. Har man fast pris betalar man samma summa per kilowattimme (kWh) oavsett tid på dygnet eller årstid. Med rörligt pris varierar priset med hur tillgången ser ut på el. Det är lätt att tro att om man har ett rörligt elpris betalar man redan sin förbrukning per timme, men de flesta rörliga avtal idag är baserade på månadsmätning med viktat medelpris och räknas ut genom att man klumpar ihop abonnenterna i ett elområde och räknar fram ett medelvärde på hur elen har använts, detta blir sedan ett medelpris som sedan används för all elanvändning för den månaden.

Mäter man per månad får man inte ett så varierande elpris de dagar som timpriset sticker i väg ordentligt utan det blir medelvärdet man betalar. Med denna mätmetod har man dock ganska låg möjlighet att påverka sitt elpris genom att t.ex. börja tvätta på natten, då det bygger på att de flesta i elområdet gör det för att medelvärdet ska påverkas.

Vill du veta vad dina elkostnader hade varit om du hade haft timpris kan du prova vår kalkylator