Aktuella timpriser på Nord Pool

Håll koll på det aktuella timpriset här

Dagens spotpriser på Nordpool för SE4

Nedan kan du se dagens och morgondagens spotpriser. Samtliga priser är angivna som öre per kWh och är exklusive moms, nätavgifter, elcertifikat, energiskatt, ursprungsgarantier och eventuella påslag från elleverantören.
Annons: