Vad blir elräkningen i vinter?

Hur mycket kommer det kosta?

Vad blir elräkningen i ?

Att göra en prognos för framtiden är just nu ganska svårt, eftersom det finns många olika faktorer som påverkar elpriset. Om du tecknar ett rörligt avtal på ett år idag kan du förvänta dig att betala cirka 5 kr per kWh. Om du vill ha en uppfattning om hur mycket elen har kostat hittills i kan vi baserat på användningsdata från svenska kraftnät presentera vår prognos för vad det viktade månadspriset per elområde just nu ligger på.

Annons:

Så ska du tolka siffrorna

Baserat på användningsdata från Svenska Kraftnät kan vi genom att kombinera denna med spotpriset så här långt per elområde få fram ett pris på vad kollektivets förbrukning kostade när den köptes på Nord Pool. Utöver detta pris tillkommer dock olika typer av avgifter som varierar mellan elhandlarna, så priserna här ska endast se som en indikation och kan slutgiltig bli både högre eller lägre än vad som visas här.

Då månadsrörligt pris är ett snitt på användningen under en hel månad kommer denna prognos bli bättre och bättre ju senare i månaden man tittar, då man då har ett bättre underlag för att avgöra medelpriset.